Historien  om Skodborg Flugtskydning

Skodborg jagtforening besluttede i 1972 at etablere egen flugtskydningsbane. Foreningen lejede en grund ved kongeåen i Skudstrup i en nedlagt grusgrav. En gammel skurvogn blev stillet op og anvendt til klublokaler. Dengang havde man kun jagtbanen som disciplin og man klarede sig med en enkelt udkastemaskine. Betjeningen var manuelt, altså en person sad ved maskinen, lagde duer i og udløste maskinen ved tovtræk. Maskinen var placeret i bunden af grusgraven. Skytterne skulle så bevæge sig omkring maskinen til de enkelte standpladser, derved kunne man skyde til de vinkler man kender fra banen idag. 

Kræfter i foreningen arbejdede for at aktiviteten flugtskydning, skulle administeres af en selvstændig forening i Skodborg jagtforenings regí. Arne Vigen Hansen var initativtager til oprettelse af foreningen. Ved en stiftende generalforsamling på Skodborg Vesterkro d. 23 august 1979 blev foreningen en realitet. Til foreningens første bestyrelse blev følgende valgt: Arne Vigen Hansen, Anders Keller, Oluf Kragh, Verner Pedersen, Johan Grøndahl, Marius Staugaard og Hans Erik Brink. Foreningens første formand blev  Arne Vigen Hansen. Desuden blev der valgt to suppleanter: Lars Schmidt, Harald Jakobsen og to rivisorer:, Jørgen Schmidt Lund, Kurt Jensen.

Foreningen har løbende moderniseret banen. I 1981 blev banen udbygget med standpladser som man kender dem idag. De nødvendige maskiner, banen krævede blev indkøbt. Automatikken var på dette tidspunkt endnu ikke så almindelig, derfor var betjeningen stadig manuelt. Dette job var ret attraktivt blandt de unge og det var ikke svært at engagerer dem. 

Klubhuset  havde som bekendt, intil da bestået af en skurvogn. Efterhånden som foreningen voksede, krævede det selvfølgelig  også mere plads. I 1984 fik foreningen et tilbud om at kunne købe et Jeppesen Fritidshus. Denne fungerede som en ganske udmærket klubhus i mange år.

Klubben havde fortsat ambitioner. I 1988 var der et ønske om at købe den indtil da,lejede grund banen lå på. Der blev ansøgt forskellige fonde, deriblandt Bikuben fonden. Det blev derefter besluttet at købe grunden på 4,8 ha.

Der sker en løbende udvikling inden for kastemaskiner. I 1991 beslutter foreningen igen at moderniserer banen, der indkøbes derfor de første fuld automatiske maskiner hos leverandøren Due matic. Maskiner var på dette tidspunkt bygget som 12 volt anlæg, senere blev de ombygget til 220 volt.

I 1994 begyndte foreningen at deltage i holdskydning. Tre hold blev tilmeldt til Ribe Amts holdskydning. Idag har Askov Malt Jagtforening og Gesten jagtforening foruden selvfølgelig Skodborg Flugtskydning, i Ribe Amts holdskydnings regi, hjemmebane i Skudstrup.

I 2002 blev Skodborg Flugtskydning optaget som en lokal forening i Danmarks Jægerforbund.

Samme år stoppede Arne Vigen Hansen som formand. Peter Nørrregaard blev på et konstituerende bestyrelsesmøde valgt til ny formand.  

Foreningen kunne i 2004 fejre sit 25 års jubilæum. Forud for jubilæet havde foreningen haft nogle tanker om igen at udvide klubhuset. Generalforsamlingen godkendte et ønske fra bestyrelsen om at udvide klubhuset med det dobbelte af den eksisterende størrelse. Foreningen gik derefter igang med at ansøge om midler til byggeriet. Heldigvis var der stor opbakning fra Danmark Jægerforbund, Bikuben Fonden og private. Udvidelsen blev således en realitet og byggeriet blev udført af mange entusiastiske medlemmer af foreningen. Indvidelsen af den nye  klubhus, kunne således løbe af stablen d. 30 april 2004. Mange deltog i indvidelsen. Flere firmaer var repræsenteret med flotte sponsorater, hvilket foreningen takker for.

I 2010 besluttede generalforsamlingen og bestyrelsen igen at investerer i nye udkastemaskiner. De gamle var efterhånden nedslidte og ikke driftssikker mere. Især i forbindelse med konkurrence skydning er det meget vigtigt at udkast af duerne er meget præcise. Flere medlemmer og brugere af banen havde påpeget at de gamle maskiner var upræcise. På baggrund af disse agumenter blev det besluttet at iværksætte investeringen.

Skodborg flugtskydning er en forening under Danmarks Jægerforbund.

Foreningen har lige knap 200 aktive medlemmer og 4 æresmedlemmer.                            

Æresmedlemmerne er:

Arne Vigen Hansen,

Verner Eg Pedersen,

Poul Erik Jepsen 

Peter Nørregaard

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/