Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Som annonceret planlægges overdækning af standpladserne på jagtbanen udført i 2014 og arbejdet forventes at vil stå færdig ved sæsonstart. Glæd jer til at kunne benytte hele banen under alle vejrforhold.

Overdækningen udsættes på grund af den først antagne tidsplan desværre ikke kan overholdes. Da sæsonen er godt igang og der fremover vil skulle afholdes flere og flere skydninger og arrangementer vil en opstart nu være alt for generende. Den vil derfor først blive udført efter sæsonafslutning i efteråret.

Overdækningen er nu tilendebragt.                                                                          Der mangler dog stadig lidt oprydning og planering af arealerne omkring bygningerne og opretning af spor rundt på banen. I er velkomne til at besøge banen og besigtige resultatet.