Du er her. #1 - Foreningswebsite > Medlemskab

Blev medlem i Skodborg Flugtskydning.

Et medlemskab i foreningen betyder, at man får en stor berøringsflade og et rigtigt godt kammeratskab. Foreningens motto er "det enkelte medlem i centrum". Vi vil gøre alt for, at alle føler sig velkommen. For at dette kan lykkedes til begge parters tilfredshed kræver det også det enkelte medlems interesse i aktiviteterne på banen og at man selv er kontaktsøgende. Foreningen er en demokratisk forening, hvor den øverste myndighed altid er generalforsamlingen. Foreningen har en forventning til, at beslutninger der er truffet på generalforsamlingen accepteres og følges af medlemmerne. 

Medlemsoplysninger.pdf

Ønsker man et medlemskab i foreningen kontakt da venligst:

Formand

Carsten Grønborg

Maltvej 31, Askov, 6600 Vejen

Mobil: 25655587

Mail: formand-sfs@stofanet.dk