Du er her. #1 - Foreningswebsite > Jægerrådet Vejen > Kursustilbud d. 16 november 2016

Vejen jægerråd har booket et kursus til d. 26. oktober 2016. kl.18.00- 22.00.

Kurset d. 26 oktober er fuldtegnet og alle pladser er besat.

Ekstra kurses tilbydes d. 16 november 20 kl. 18:00 - 22:00

Kursussted:

Vejen skydebane

...

Stavnsbjergvej 11 A 6600 Vejen

Tilmelding til:

Poul Bundgaard

Tlf. 22 67 02 09

mail:    poul.b@bbsyd.dk

Efter først til mølle pricippet.

Prisen ligger ikke helt fast i nu (mangler prisen på forplejning) .

Pris ca. 400,- kr.

Kurset:
Vildtsygdomme og hygiejne kursus

Vildtkød er både en sund historie og en ”økologisk” delikatesse.
Dette kursus opfylder lovkravene i EU forordning 853/2004, og giver autorisation til videresalg af større vildtmængder til vildthåndteringsvirksomhed.

Formål:

Kurset opfylder lovkravene i EU forordning 853-2004, og giver autorisation til videresalg af større vildtmængder til vildthåndteringsvirksomhed. Efter kurset skal kursisten have kendskab til følgende områder:

Indhold:

- Vildtlevende vildts normale anatomi, fysiologi og adfærd.

- Unormal adfærd og patologiske ændringer som følge af sygdomme, miljøforurening eller andre

faktorer, der kan påvirke menneskers sundhed, hvis vildtet spises.

- Hygiejnebestemmelser og korrekte metoder til håndtering, transport og udtagning af organer

m.v. efter aflivning af vildtlevende vildt.

- Lovgivning og administrative bestemmelser om dyre- og folkesundhed og hygiejne i forbindelse

med afsætning af levende vildt.

Målgruppe:

Jægere, der ønsker at videresælge større mængder vildt til vildthåndteringsvirksomheder.

Praktisk:

Kurset tilbydes eksklusivt til Danmarks Jægerforbunds lokalforeninger, som selv er ansvarlige for at finde egnet lokale og deltagere til kurset. Lokalet skal have siddepladser til 25 personer, og deltagerne skal kunne se underviserens præsentationen på et lærred eller en hvid væg. Kurset afholdes på hverdage kl. 18-22. Efter kurset udsteder underviseren kursusbevis på dansk, engelsk og tysk. Deltagere skal medbringe jagttegn, da jagttegnsnummeret bruges som registrering af kursusdeltagelse.

Mvh
Poul Bundgaard
Danmarks Jægerforbund Vejen