Du er her. #1 - Foreningswebsite > Generalforsamling > Generalforsamling 2018

skodb-logo_copy2.jpg                                                                                               

                  Dato : 2017-26-12

 

Hermed indkaldes til

Ordinær generalforsamling

Skodborg Flugtskydning

 Fredag den 2. februar 2018

Kl. 19.30 på Skodborg Vesterkro

                                                                                                                                                                                                                     Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse                                                                                   

4. Indkomne forslag (skal indsendes senest 8 dage før generalforsamlingen. se også vedtægter §6)

5. Fastlæggelse af kontingent           

6. Valg:

A.     Valg af formand (Peter Nørregaard er på valg, (modtager genvalg))

B.     Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (på valg er: Jakob, Allan og Anders )

         De modtager alle genvalg  

C.     Valg af 2 suppleanter på valg er : Lars Ibsen. Leif Laurtizen

         De modtager begge genvalg  

D.     Valg af 2 revisorer (på valg er: Ivar D. Nielsen og Arne V. Hansen)                      De modtager begge genvalg

7.  Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement

 

Bemærk: Træningen starter lørdag den 24. februar 2018

Husk tilmelding af hold til Ribe Amts holdskydning. Sidste frist 3. marts 2018

NB. hvis i vil starte et nyt hold til holdskydning da kontakt Peter Nørregaard mob: 40188142

 

Referat fra generalforsamling d. 04.02.2018.pdf