Du er her. #1 - Foreningswebsite > Generalforsamling > Generalforsamling 2017

Skodborg Flugtskydning afholder ordinær generalforsamling d. 3 februar 2017 kl. 19:30 på Skodborg Vesterkro

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Forslag til vedtægtsændringer skal indsendes skriftlig til formanden senest 4 uger før generalforsamlingen afholdes.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling 2017.doc

Referat fra generalforsamlingen d. 3 februar 2017.pdf