Du er her. #1 - Foreningswebsite > Generalforsamling > Generalforsamling 2019

skodborg-02logo_jpg.jpg                                                                                                                                                        

 

Hermed indkaldes til

 Ordinær generalforsamling

Skodborg Flugtskydning

 Fredag den 1. februar 2019

Kl. 19.30 på Skodborg Vesterkro

 

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent

2.    Formandens beretning

3.    Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

  1. Indkomne forslag (skal indsendes senest 8 dage før generalforsamlingen. se også vedtægter §6)
  2. Fastlæggelse af kontingent
  3. Valg:

A.     Valg af formand (Peter Nørregaard er på valg, (modtager ikke genvalg)

B.     Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (på valg er: Bjarne, Keld, Carsten)  

  Carsten modtager genvalg Bjarne og Keld modtager ikke genvalg

     

C.     Valg af 2 suppleanter på valg er : Lars Ibsen og Leif Laurizen de modtager

begge genvalg

     

D.     Valg af 2 revisorer (på valg er: Ivar D. Nielsen og Arne V. Hansen)  de modtager

genvalg

 

7.    Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement

 

Nyt program for sæson 2019 kan ses på vores hjemmeside og Facebook

Bemærk: Træningen starter lørdag den 23. februar 2019

Husk tilmelding af hold til Ribe Amts holdskydning. Sidste frist 3. marts 2019

NB. hvis i vil starte et nyt hold til holdskydning da kontakt Peter Nørregaard mob: 40188142

Referat generalforsamling 2019.pdf