Du er her. #1 - Foreningswebsite > Aktiviteter > Overdækning af jagtbane

Overdækning af jagtbanen iværksættes nu. Lørdag d. 18 oktober starter vi på nedrivning af eksisterende anlæg på standpladserne og klargøre til bygning af de nye overdækninger.  Ole Lautrup vil herefter gå igang med byggeriet i november måned.                                                                  

Byggeriet startede d. 3 november. I kan her følge stadierne på byggeriet her. Se billeder: